• Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam behoort met ruim 57.000 woningen en 3.000 eenheden overig vastgoed in beheer tot de belangrijkste huisvesters in de stad. Wij zijn een echte stadscorporatie die uitsluitend actief is in Rotterdam. Door onze omvang kunnen we daadwerkelijk het verschil maken in de ontwikkeling van Rotterdam als mensvriendelijke en milieuvriendelijke woonstad, met een duurzame economie.
En dat doen we ook. We zijn trots op deze strategie en de ambities die we hierin uitspreken.

Over Ons

Woonstad Rotterdam maakt al jaren het verschil in wijken waar wij veel bezit hebben. Daar zijn wij trots op. De wensen van onze bewoners staan centraal bij onze dienstverlening; wij richten deze zo efficiënt en effectief mogelijk in. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dat laten wij zien door wat wij doen in onze wijken. Wij handelen bovendien in lijn met de Governance-code voor corporaties.

Onze Missie

Wij bouwen en beheren goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die aangewezen zijn op de sociale woningmarkt. Daarbij hebben we extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Ook zetten we ons in voor leefbare wijken waar het prettig wonen en leven is. Die maatschappelijke taak voeren we exclusief uit in Rotterdam. Wij dragen bij aan Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt.

Onze Visie

Wonen en leven in de Rottedam van de toekomst
Het wonen en leven in de stad verandert ingrijpend door de snelle ontwikkeling van digitale technologie, toenemende verstedelijking en de overgang naar duurzame energie. Deze nieuwe stedelijke werkelijkheid vraagt om aanscherping van de rol en Public Value van woningcorporaties.

Mensen maken de stad
In het huidige en toekomstige Rotterdam zijn de wensen en behoeften van bewoners het vertrekpunt van al ons handelen. Een uitdaging is dat geen Rotterdammer hetzelfde is. Dat vraagt om variatie in het woningaanbod en dienstverlening. Mensen worden ook mondiger. Ze stellen hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en willen vaker dingen zelf doen. Met nieuwe digitale technologieën kan onze dienstverlening worden geoptimaliseerd, met behoud van een menselijk gezicht. Sociale media en digitale platforms kunnen emancipatie en participatie faciliteren.

Aandacht voor kwetsbare Rotterdammers
Steeds vaker wordt gewaarschuwd dat de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen de kloof tussen kansarmen en kansrijken niet overbruggen, maar juist vergroten. Extra aandacht is nodig voor kwetsbare groepen in de stad, mensen die niet goed kunnen meekomen in de samenleving, omdat die te complex is geworden. Voor deze financieel, sociaal, fysiek of mentaal kwetsbare stedelingen moet er voldoende aandacht en zorg zijn.

Een mensvriendelijke, milieuvriendelijke en economisch sterke stad
Wij zien het Rotterdam van de toekomst als een aantrekkelijke stad om in te wonen en te leven, met toekomstbestendige woningen in aangename wijken: een mensvriendelijke stad. De milieuvriendelijke stad draait op schone energie, is groen en kent een minimale stedelijke verspilling door een circulaire economie. Rotterdam heeft verder een sterke, duurzame economie met voldoende lokale werkgelegen-heid en trekt talenten, ondernemingen en investeerders aan.

Verbonden in de metropool
Om dit toekomstbeeld te realiseren, zijn innovatieve oplossingen nodig. Wij zoeken aansluiting met de metropoolregio Rotterdam – Den Haag via de Roadmap Next Economy, een langetermijnstrategie die beschrijft wat nodig is om de nieuwe samenleving en nieuwe economie vorm te geven. De snelle ontwikkeling van digitale technologie biedt grote strategische kansen. Big Data, the Internet of Things, kunstmatige intelligentie, automatisering en robotica leggen de basis voor een digitale economie en samenleving en verbeteren zo de kwaliteit van leven in de stad.

De onzichtbaarheid en het snelle tempo waarmee die digitale dimensie zich ontwikkelt, roepen nieuwe vragen op over privacy, veiligheid, organisatie en samenwerking. Nieuwe samenwerkingsvormen Om Rotterdam klaar te stomen voor de toekomst, is een integrale blik nodig. Door grensoverschrijdend te denken en schotten te doorbreken, kunnen nieuwe vormen van samenwerking ontstaan.

Centraal staat het verbinden van alle partijen, zoals de Klantenraad en de Stichting Huurdersbelang Stadswonen, stedenbouwers, corporaties, technici, overheden, bedrijfsleven en vooral: de bewoners en gebruikers van de stad. Want techniek is slechts een hulpmiddel. Mensen, met hun initiatieven en behoeften, staan centraal in ons streven naar een economisch sterk, leefbaar en duurzaam Rotterdam.

Woonstad Rotterdam
Contactpersoon
Jan willen Pieterse
Adres

Stadion Woudestein
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam

Adres 2

Stadion Woudestein
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam

Telefoon
06-12345678
Email
test@test.nl
Internetadres
new.excelsior4all.nl

De sponsors van Excelsior4all