Over Havensteder

Wij zijn Havensteder. Een woningcorporatie in de kern van de stadsregio Rotterdam. We werken met ongeveer 400 mensen aan het verhuren, beheren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. We bieden bewoners een thuis. Onze bestuurder is Hedy van den Berk. Het directieteam bestaat naast Hedy uit: Peter van Lieshout (directeur Wonen), Henk Rotgans (directeur Onderhoud & Ontwikkeling), Sander Uiterwaal (directeur Financiën), Bart Kesselaar (directeur Strategie), Peter Maagdenberg (concerncontroller) en Hans Peter van der Poll (senior manager HRM & Services).

Waarom heten we Havensteveder?

Onze naam staat voor de verbinding tussen het symbool van onze stadsregio – de haven – en de mensen die er wonen – de stedelingen. Havensteder is een nieuw woord, dat zich onderscheidt van andere corporaties. Daarmee claimen we ons als merk. Als onderschrift gebruiken we sterk in wonen. Hiermee maken we duidelijk wat we doen.

Beeldmerk

Havensteder verbindt. Het beeldmerk bestaat uit twee H’s die door transparantie verbonden zijn met elkaar. Daardoor ontstaat een ‘nieuwe kleur’: het samenwerken met andere partijen om tot iets nieuws te komen.

Onze missie

Havensteder is sterk in huisvesting voor mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de Stadsregio Rotterdam.
Dat betekent onder meer dat we:

– Betaalbare woningen bieden, die we goed en duurzaam onderhouden en waar mensen prettig wonen.
waar mogelijk, samenwerken met anderen. Met bewoners, maar ook met bijvoorbeeld organisaties in de wijk en de gemeente.
– Efficiënt en zakelijk werken, met hart voor onze klanten.
– Open zijn over onze besluiten en het waarom daarvan. En dat we integer werken.
– Onze financiële huishouding op orde houden: rekenen met structurele inkomsten en stevig risicomanagement.

Bezoek ook de website van Havensteder.

Contact