Over Excelsior4all

wie zijn wij

Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio Rotterdam. Die maatschappelijke rol zorgt voor verbetering van de leefsituatie van individuen, groepen en wijken.

RSIN-nummer: 850951173
KvK-nummer: 53624025

Jaarrekeningen

Bekijk hier de Excelsior4all jaarrekening van 2019
Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2018
Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2017
Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2016
Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2015

Jaarverslagen

Bekijk hier het jaarverslag Excelsior4All 2019
Bekijk hier het jaarverslag Excelsior4All 2018

Missie/visie

Missie
Excelsior is een voetbalorganisatie, die met een jong, dynamisch en maatschappelijk betrokken karakter een meerwaarde wilt zijn voor de lokale samenleving en daarbij vooral wilt bijdragen aan ontwikkelingen op sportief, sociaal maatschappelijk en economisch vlak.

Visie
Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio Rotterdam. Die maatschappelijke rol verwijst naar het verbeteren van de leefsituatie van individuen, groepen of wijken. Om onze maatschappelijke rol vorm te geven richten we ons op projecten die gebaseerd zijn op een (of meer) van de pijlers:

Sportparticipatie

Gezondheid

Reintegratie

Educatie

Leefbaarheid/veiligheid

– (Sport) participatie (Normen & Waarden/ Sportiviteit & Respect)
– Educatie
– Re – integratie (werkgelegenheid, inkomen, economie en opleiden)
– Gezondheid (vitaliteit/ gezonde levensstijl)
– Veiligheid (leefbaarheid)

Organisatie

Niels Redert
Directeur stichting Excelsior4All
Stuur e-mail
Linkedin

Steven Barents
Fondsenwerving en Evenementen
Stuur e-mail
Linkedin

Nicole Deurholt
Marketing manager
Stuur e-mail
Linkedin

Iris de Iongh
Projectleider Educatie
Stuur e-mail
Linkedin

Deborah Gravenstijn
Projectleider Re-integratie
Stuur e-mail
Linkedin

Andrean Loizides
Projectleider Sportparticipatie en Leefbaarheid
Stuur e-mail
Linkedin

Demi van der Heiden
Projectcoördinator Excelsior Schools
Stuur e-mail
Linkedin

Jeroen van Galen 
Projectcoördinator Sportparticipatie en leefbaarheid
Stuur e-mail
Linkedin

Marinus Barendregt
Projectcoördinator
Stuur e-mail
Linkedin

Excelsior4All is de maatschappelijk stichting van de SBV Excelsior. De organisatie bestaat uit de volgende medewerkers: Naast de vaste medewerkers worden de projecten ondersteund door studenten van onder andere het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam.

Bestuur

Het bestuur van Excelsior4All wordt gevormd uit de volgende personen:

Eric Verwey
Voorzitter

Otto de Witt Wijnen
Penningmeester

Ferry de Haan
Secretaris

Raad van advies

Bob de Kuyper

Ivo Opstelten

Geschiedenis

Excelsior4All is in 2011 opgericht. In deze 8 jaar heeft de Stichting zijn steentje bij gedragen aan het verbeteren van de leefsituatie van individuen, groepen of wijken.

Maandelijks publiceert Excelsior4All een Monthly waarin het laat zien hoe de leefsituatie van deze individuen, groepen of wijken verbeterd worden. Bekijk hieronder de Monthly van Juni.

Excelsior4All heeft een fantastisch 2018 achter de rug. Graag nemen wij u mee in deze terugblik op een geslaagd jaar.

Zo ontving de stichting in 2011 de award ‘Meer dan Voetbal’ door de betrokkenenheid in de maatschappij naast het voetbal.