Over Excelsior4All

Wie zijn wij

Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio Rotterdam. Die maatschappelijke rol zorgt voor verbetering van de leefsituatie van individuen, groepen en wijken.

RSIN-nummer: 850951173
KvK-nummer: 53624025

Missie/visie

Missie
Excelsior is een voetbalorganisatie, die met een jong, dynamisch en maatschappelijk betrokken karakter een meerwaarde wil zijn voor de lokale samenleving en daarbij vooral wil bijdragen aan ontwikkelingen op sportief, sociaal maatschappelijk en economisch vlak.

Visie
Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio Rotterdam. Die maatschappelijke rol verwijst naar het verbeteren van de leefsituatie van individuen, groepen of wijken. Om onze maatschappelijke rol vorm te geven richten we ons op projecten die gebaseerd zijn op een (of meer) van de pijlers.

Leefbaarheid / Veiligheid

Gezondheid

Reintegratie

Educatie

Sportparticipatie

Impact en resultaat

Stichting Excelsior4All bereikt elk jaar duizenden kinderen, jongeren en volwassen middels haar maatschappelijke projecten. Middels de samenwerking met de gemeente Rotterdam, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zorgt stichting Excelsior4All voor de ‘verbinding met de samenleving’. Excelsior is wekelijks zichtbaar in de wijken in Rotterdam. Door een structurele en duurzame relatie op te bouwen met zowel maatschappelijk partners als deelnemers van projecten creëert Excelsior impact in de stad Rotterdam.

Bekijk hier het Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Excelsior4All

Jaarrekeningen

Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2020
Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2019
Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2018
Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2017
Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2016
Bekijk hier de Excelsior4All jaarrekening van 2015

Jaarverslagen

Bekijk hier het jaarverslag Excelsior4All 2019
Bekijk hier het jaarverslag Excelsior4All 2018

ANBI status

Stichting Excelsior4All is per 22 september 2011 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Excelsior4All geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften belastingvrij doen, omdat Excelsior4All de ANBI-status bezit. Dit betekent dat de donatie- binnen de daarvoor geldende regels – aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bekijk de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Het RSIN-nummer van Stichting Excelsior4All is 850951173.

De maatschappelijke projecten en activiteiten die stichting Excelsior4All aanbiedt zijn ondergebracht in een aparte stichting. Deze keuze is gemaakt om de financiën volledig gescheiden te houden van de voetbalclub Excelsior Rotterdam. Om deze helderheid te creëren is stichting Excelsior4All ook ANBI gecertificeerd. De ANBI status vereist stichting Excelsior4All transparantie, eerlijkheid en openheid over het werven van financiën en de samenwerking met de lokale overheid, fondsen en het bedrijfsleven.

ANBI status stichting Excelsior4All

Het team

Excelsior4All is de maatschappelijk stichting van de Excelsior Rotterdam. De organisatie bestaat uit de volgende medewerkers:


Niels Redert
Directeur stichting Excelsior4All


Nicole Deurholt
Marketing manager


Iris de Iongh
Projectleider Educatie & docent Playing for Success Excelsior


Deborah Gravenstijn
Projectleider Re-integratie


Aladin Ezzaki
Re-integratiecoach


Andrean Loizides
Projectleider (sport)participatie en leefbaarheid


Demi van der Heiden
Projectcoördinator Excelsior Schools


Bo Pernet
Docent Playing for Success Excelsior


Jeroen van Galen
Projectcoördinator (Sport)participatie en leefbaarheid


Brian Heijman
Projectmedewerker (Sport)participatie en Leefbaarheid


Maurus van Eijk
Projectmedewerker (Sport)participatie en Leefbaarheid


Richard Mank
Coördinator voetbaldagen


Marinus Barendregt
Projectcoördinator Voetbalschool

Bestuur

Het bestuur van Stichting Excelsior4All is onafhankelijk en heeft een toezichthoudende functie. Bekijk hier het Samenstelling- en aftreedrooster bestuur Stichting Excelsior4All. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Eric Verwey
Voorzitter

Otto de Witt Wijnen
Penningmeester

Ferry de Haan
Secretaris

Raad van advies

Bob de Kuyper

Ivo Opstelten

Meer nieuws

do 17 juni 2021

Excelsior4All en Havensteder werken samen aan leefbaarheid in de wijk

Excelsior4All werkt al sinds het begin, bijna tien jaar geleden, samen met Havensteder. Deze woningcorporatie verhuurt,…

Lees meer

do 27 mei 2021

‘Je ziet mooie ontwikkelingen en daar word ik heel gelukkig van’

Een van de kernwaarden van Excelsior Rotterdam is talentontwikkeling en hetzelfde geldt voor onze maatschappelijke stichting…

Lees meer