• PLAYING FOR SUCCESS EXCELSIOR 2019-2020 VAN START

Maandag 9 september ging het project Playing for Success van Excelsior4All weer van start. Samen met Iris de Iongh, projectleider educatie, blikken wij daarom vooruit naar de start van een nieuwe tranche en wat dat met zich meebrengt.

Nieuwe tranche

Er is dit seizoen veel interesse naar het programma Playing for Success van Excelsior4All en iedereen heeft er zin in, zo ook Iris: “Ik heb er veel zin in, we hebben nu 75 kinderen waarmee we van start gaan.” Een volle tranche laat zien dat er vanuit de scholen en ouders heel positief gereageerd wordt op het programma. ‘’Er zijn zelfs kinderen die hier voor de tweede keer komen. Dat houdt niet in dat het programma niet heeft gewerkt, maar dit laat zien dat deze kinderen zich door het programma goed verder kunnen ontwikkelen. Wij geven de kinderen die voor de tweede keer deelnemen juist extra zelfvertrouwen door hun de leiding te laten nemen en zich verantwoordelijk te laten voelen.’’

Curriculum

‘’Samen met docent Bo Pernet, starten we dit curriculum met het kwaliteitenspel. Dit doen wij om te kijken naar waar de kinderen denken goed in te zijn. Vervolgens kiezen de kinderen een leerdoel. Deze leerdoelen zijn vooral gefocust op zelfvertrouwen, motivatie en een goed zelfbeeld.’’ Naast het kwaliteitenspel zijn er ook activiteiten als een goochelshow, DHL-speurtocht, verschillende lessen en spelers van Excelsior Rotterdam komen langs. ‘’Het doel bij de activiteiten is om de kinderen verantwoordelijk aan te leren en te werken aan hun leerdoelen.’’ Het gaat bij de docenten van Playing for Success vooral om de ontwikkeling van de kinderen en niet om de reken- of taalvaardigheden.

Nieuwe gezichten

Per 1 september is Bo Pernet als docente werkzaam voor het project Playing for Success. Bo is bekend met het programma, omdat zij 2 jaar stage heeft gelopen bij het project. ‘’In het laatste jaar heeft ze mij ook al ondersteund en toen hebben wij aangegeven: je bent ondertussen je HBO aan het behalen en wij vinden het belangrijk dat met de kennis en kwaliteiten die jij in je hebt, om dat voort te zetten.” aldus Iris. Daarnaast werkt Playing for Success ook met een aantal nieuwe stagiaires. Deze stagiaires zijn enorm belangrijk, omdat zij helpen bij de ontwikkeling van de kinderen en het behalen van de leerdoelen. ‘’ Stagiaires geven de kinderen het gevoel dat zij ertoe doen door middel van coachgesprekken, specifieke aandacht te geven, praten over hun gevoel en leerdoelen. Daarbij is het ook belangrijk om de kinderen uit hun comfortzone te laten stappen.’’

De eerste dag

De eerste dag lijkt iedereen altijd het moeilijkst of het zwaarst, maar niet in dit geval. Op de eerste dag werd heel positief gereageerd, door zowel de kinderen als de ouders. “Door de positieve reacties merken wij ook wel dat ouders het vertrouwen hebben dat we hiermee aan de slag gaan. Tijdens de eerste dagen merk je ook dat de kinderen zenuwachtig zijn.’’ Tijdens de eerste dag zijn er ook al kinderen die kleine stappen zetten in hun zelfvertrouwen en probeerden uit hun comfortzone te treden.

Ouderbetrokkenheid

‘’Ieder kind heeft natuurlijk een eigen leerdoel, een eigen weg te gaan en dat is natuurlijk nog even aftasten in het begin. Daarom proberen wij ook de ouderbetrokkenheid hoog te houden. Dit doen wij door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat zij hun kinderen ophalen bij het DHL Leercentrum of om ook hun verhaal aan te horen.’’ Via de flyer verstrekken wij ook al informatie over de inhoud van het programma. In eerste instantie zijn de scholen wel het doorgeefluik wat betreft verdere informatie. Het is daarin ook belangrijk dat ouders Playing for Success telefonisch kunnen bereiken. Tijdens de eerste les wordt er ook een presentatie gegeven aan de ouders over wat zij kunnen verwachten en wat wij als stichting Excelsior4All verwachten.

Meer informatie?

Iris de Iongh
Projectleider Educatie/Docent Playing for Success
i.deiongh@playingforsuccess.nl
06-51823761