• In gesprek met… Iris de Iongh

Onderzoeksbureau MWM2 publiceerde woensdag 8 mei in opdracht van ABN Amro, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Jeugdeducatiefonds een confronterend rapport over de ongelijkheid in het basisonderwijs en de massale achterstand bij basisscholieren in arme wijken. Excelsior4All ‘adopteerde’ vijf jaar geleden het project Playing For Success. Een project waarin de kinderen op een interactieve manier werken aan vaardigheden als doorzetten, voor zichzelf opkomen, zichzelf presenteren, zelfvertrouwen, zelfbeeld en samenwerken. Ook wordt er in en om het stadion gewerkt met taal- en rekenopdrachten en aan sociale vaardigheden. Daarnaast wordt er door middel van het project Excelsior Schools genoeg aandacht gegeven aan het organiseren van verschillende activiteiten op scholen. Deze activiteiten zijn vooral gericht op de pijlers: educatie, sportparticipatie en gezondheid. Kortom het rapport is dus een mooie aanleiding om met onze projectleider Educatie Iris de Iongh in gesprek te gaan over haar ondervindingen en de manier waarop Excelsior4All haar steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van de basisscholieren uit Rotterdam.

Onderzoeksbureau MWM2 publiceerde onlangs het rapport over de ongelijkheid in het basisonderwijs. Iris wat vind jij ervan?

,,Ik denk dat het helaas niet uit te sluiten is dat er ongelijkheid in het basisonderwijs is. Dat neemt niet weg dat ik het sneu vind voor de kinderen die uit een lager milieu komen en dat zij klaarblijkelijk ook een veel grotere kans hebben om op een lager niveau te eindigen. De kinderen kunnen daar zelf namelijk niks aan doen. De vraag is dus ‘Hoe kunnen we daar in het onderwijs wat aan doen?’”

Kun je die vraag zelf al een beetje proberen te beantwoorden?

,,Het is een complexe situatie. Ik denk dat er meer geld, tijd en energie in die kinderen gestoken moet worden, zodat we die kinderen wel een kans kunnen aanbieden. Dat is iets wat wij als Excelsior4All zijnde ook proberen te doen.”

Op welke manier doet Excelsior4All dat dan?

,,We zorgen ervoor dat we middels de projecten binnen onze pijler Educatie, Excelsior Schools en Playing For Success, de kinderen een kans aanbieden om wat extra’s bij te leren. Dit kan op sociaal-emotioneel vlak, maar ook op het gebied van taal, vitaliteit en sportparticipatie. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we de kinderen laten inzien dat ze de kwaliteiten wél hebben en dat ze deze benutten.”

Hoe dragen de partners van Excelsior Schools en Playing For Success bij aan de ontwikkeling van de kinderen?

,,We hebben een samenwerking met verschillende partijen. Deze partijen maken het niet alleen financieel mogelijk dat wij onze projecten kunnen uitvoeren, maar zij brengen ook een hoop kennis en inzet met zich mee. Het is dus ook erg belangrijk dat de gemeente, bedrijven en partners achter hetgeen staan wat we doen. Als dat namelijk van toepassing is, dan hebben we een veel groter draagvlak. Daardoor kunnen we jaarlijks minimaal duizend leerlingen bereiken in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 15 jaar.”

Hoe zie jij de toekomst voor je?

,,Ik zie voor me dat wij als Excelsior4All zijnde nog meer kinderen kunnen helpen op het gebied van onderwijs en dat we een nog grotere impact in de stad kunnen genereren. Dit laatste door middel van het uitvoeren van onze projecten op scholen. Iets wat écht ontzettend belangrijk is!”