• IN GESPREK MET… DEBORAH GRAVENSTIJN

De Rekenkamer Rotterdam heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de jeugdwerkeloosheid in Rotterdam. Daarin is geconcludeerd dat 1 op de 10 jongeren die kampen met werkeloosheid worden succesvol begeleid richting werk of school. Excelsior4All biedt sinds 2016 een traject aan voor onder andere werkloze jongeren om met hernieuwde vaardigheden terug te keren in de maatschappij. Daarom is het rapport een mooie aanleiding om met re-integratiecoach Deborah Gravenstijn in gesprek te gaan over de ondervindingen en de succesvolle aanpak van het re-integratie project Talentontwikkeling = Topsport.

De Rekenkamer Rotterdam publiceerde onlangs het rapport over de jeugdwerkeloosheid in Rotterdam. Deborah wat vind jij ervan?

,,Het is een heel confronterend, maar belangrijk onderzoek. Het is echter jammer dat er in de media veel aandacht wordt besteed aan de minimale uitstroom. Dit terwijl er ook wordt aangegeven dat een traject zoals Talentontwikkeling = Topsport een goede basis is voor het verbeteren persoonlijke ontwikkeling en werknemersvaardigheden. De jongeren zelf beamen dit, daarom ben ik blij dat wij worden benoemd als een van de trajecten die een hoofdrol spelen om de terugkeer in de maatschappij wel positief te bereiken, maar hierbij geldt ook voor ons dat wij constant blijven evalueren om deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden. Verder wordt er ook aangegeven dat het Jongerenloket moeilijk te vinden, te bereiken of zelfs te weinig begeleiden biedt. Dit is een confronterende constatering, want het is namelijk het eerste aanspreekpunt voor deze jongeren. Daarom is het hierbij ook de taak dat wij gezamenlijk ons richten op het verbeteren hiervan.”

Wat maakt het dat Talentontwikkeling = Topsport wel succesvol is?

,,De belangrijkste pijlers binnen Talentontwikkeling = Topsport zijn onder andere de werkbezoeken en workshops. Deze activiteiten zijn heel erg doelgericht en praktisch ingesteld om zo’n deelneemster een beter toekomstvisie te laten krijgen over wat zij eigenlijk allemaal kan bereiken met hun eigen kwaliteiten. Deze ontwikkelingen vinden allemaal plaats binnen 10 weken. Een ander succesvol punt is het gebruik van rolmodellen uit het bedrijfsleven. Zo krijgen de deelneemsters van het traject een kijkje in de keuken bij Coca-Cola. Zij krijgen tijdens dit bezoek een totaal ander beeld over wat er nu daadwerkelijk gebeurd binnen zo’n organisatie. Het mooie is dat een bedrijf zoals Coca-Cola juist heel erg bezig is met Talentontwikkeling en dit laat vertellen door haar werknemers. Zij vertellen bijvoorbeeld hun eigen weg van A tot Z en dit is een echte eyeopener voor de deelneemsters.”

Een van de belangrijke partners van Talentontwikkeling = Topsport is het Jongerenloket. Licht deze samenwerking eens toe.

,,Op dit moment hebben wij een samenwerking waar wij vanuit het Jongerenloket 5 tot 7 jongeren begeleiden naar werk of opleiding. Wat zij heel erg goed inschatten is dat niet al deze jongeren hun doelen binnen deze 10 weken halen, maar het gebeurd zeker wel. Per jaar wordt er over het gehele traject tussen de 40% en 50% begeleid naar een baan of opleiding. Maar het Jongerenloket ziet ook dat de basis eigenlijk moet liggen bij de persoonlijke ontwikkeling om verder te kunnen groeien als individu zijnde. Wat wij belangrijk vinden in deze samenwerking, is dat wij een schakel zijn in deze persoonlijke ontwikkeling. Daarom zeggen wij ook. “Wij zijn geen eindstation, maar wij zijn het extra duwtje in de rug wat iemand nodig heeft om de vervolgstap te maken. Net die extra power of energie wat nodig is.”

Hoe zie jij de toekomst van re-integratie in Rotterdam voor jou?

,, Op dit moment is de markt binnen Rotterdam eigenlijk heel erg in het voordeel van jongeren. Niet alleen omdat het net wat goedkopere krachten zijn, maar er zijn ook zat creatievelingen, oplossingsgerichte individuen of juist verbogen talenten te vinden in Rotterdam. Het is hier juist wel van belang dat de markt inziet dat zij goed moeten luisteren naar de jongeren. Wat is juist de behoefte en hoe gaan wij deze individuen bereiken? Wel zie je dat er inderdaad jongeren zijn met meerdere problematieken. Onder meer financiële, fysieke of psychologische problemen spelen een rol. Maar je ziet ook nog meer en meer dat bedrijven openstaan om ook een betere begeleiding te bieden voor deze jongeren. Het voordeel van Talentontwikkeling = Topsport is dat het als een soort van voorportaal fungeert voor deze bedrijven en de link tussen de deelneemster en het bedrijf legt. Wel zouden we in de toekomst graag zien dat er nog beter wordt gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. Daar vanuit voegen wij bij Talentontwikkeling = Topsport de werknemersvaardigheden toe. Je ziet ook dat de jongeren dit juist toejuichen en zijn vruchten afwerpt.”

Succesvolle partnerships

Talentontwikkeling = Topsport kan niet zonder haar succesvolle partnerships met diverse bedrijven. Daar zijn wij uitermate trots op. Graag verwijzen wij u naar de onze projectpagina om al onze partnerships te bezichtigen.

Bent u benieuwd naar het gehele rapport van de Rekenkamer Rotterdam? Lees het gehele rapport HIER