• GESLAAGDE WORKHOPS VOOR STRIJDERS VAN DE EXCELSIOR STREET LEAGUE!

Vorige week werden er vanuit de Excelsior Street League diverse workshops georganiseerd in de vier werkgebieden, deze vonden plaats op pleintjes en in sport/gymzalen in de buurt. Een groot aantal van de deelnemers volgden tijdens deze week onder meer een (kick)boksles en workshops waarin waarden & normen, social media en cultuur centraal staan. Uiteraard werden deze workshops gecombineerd met zaal- en straatvoetbal. Dat de workshops juist deze week plaatsvinden is overigens geen toeval. “We organiseren deze workshops bewust in de voorjaarsvakantie, omdat de deelnemers dan vrij zijn van school en veel vrije tijd hebben. Deze tijd kunnen wij mooi benutten om de burgerschapsvaardigheden en sportparticipatie te verbeteren”, begint projectleider sportparticipatie en leefbaarheid Andrean Loizides.

In ieder gebied

Zoals tijdens elke vakantie werden er weer verschillende workshops georganiseerd vanuit de Excelsior Street League. Ditmaal per gebied, samen met de jongerenwerkers en -coaches van de welzijnsorganisaties die in het gebied actief zijn. “De samenwerking met de welzijnsorganisatie, de professionals welke contact hebben met de doelgroep en de relevante thema’s per gebied maakt het in het geheel zo sterk!’’, aldus Andrean Loizides.

Workshops

De (kick)boksles in de gymzaal van de Oscar Romeroschool, tevens Excelsior School, van Mohammed El Hazzati, jongerencoach bij DOCK maar ook gediplomeerd kickbokstrainer, viel bij de kinderen in de smaak. Zo liet één van de kinderen enthousiast weten: “Iedereen die hier nu is, zit op voetbal. Ik speel zelf bij NOCKralingen, dus ik kan wel een beetje voetballen, maar het boksen ging me ook goed af en het was ook nog eens superleuk om te doen!” Naast de boksles werden onder meer workshops georganiseerd over social media, waarden & normen en straatcultuur. Al deze workshops werden gecombineerd met sport- of voetbalactiviteiten en hadden een link met een gezonde leefstijl.

Positieve reacties

Dat niet alleen de boksles in goede aarde viel bij de kinderen bleek uit de andere workshops die er gedurende week werden gehouden. “Je merkt en ziet tijdens de gehele week dat de kinderen iets opsteken van de workshops en er veel plezier in hebben. Dat is hetgeen dat wij met de Excelsior Street League willen bereiken tijdens zo’n week. Het verbeteren van de burgerschapsvaardigheden en het verhogen van de sportparticipatie. Kortom een geslaagde voorjaarsvakantie!”, sluit Andrean Loizides af.

Samenwerking

Deze serie workshops zijn georganiseerd met de welzijnsorganisaties per gebied en in enkele gevallen zijn jongeren bij de organisatie betrokken geweest. Hier hebben zij punten voor gescoord als buurtbijdrage. Naast de jongeren willen we nog een aantal partijen bedank voor de goede samenwerking: TOS, DOCK, Stichting Meidoorn Kinderparadijs met uitvoeringsprogramma Noord Got Talent, Buurtwerk en SOL.