De week van de opgeruimde pleintjes

Zowel bij de Excelsior clinics als de Excelsior Street League was afgelopen week een bijzondere campagne aan de gang. In samenwerking met de Gemeente Rotterdam hebben we een themaweek georganiseerd die in het teken stond van opgeruimde pleintjes.

Het viel ons enorm op dat de pleintjes waar we onze activiteiten hebben vaak niet zo schoon of opgeruimd zijn als dat wij zouden willen. Vanuit dit inzicht hebben we besloten om samen met de deelnemers de pleintjes te voorzien van een opruim/ schoonactie. Alle dertig pleinen waar Excelsior in deze week actief is geweest, zijn aangepakt.

Hierbij heeft de Gemeente Rotterdam ons gefaciliteerd door bezems, prikkers en vuilniszakken beschikbaar te stellen, die we uiteraard goed konden gebruiken in de uitvoering. We hadden als doel om ervoor te zorgen dat de kinderen zich bewust moesten zijn van het feit dat een veld bespeelbaar moet zijn. Voetballen tussen bladeren en afval is absoluut niet de ideale situatie.

Het is ons tijdens de activiteiten vooral opgevallen dat de kinderen zich er ook echt bewust van dat de pleintjes schoner konden. Zo zitten we nu in de herfstperiode en liggen er veel bladeren op de pleintjes. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij de doelgroep die daar dagelijks voetbalt. Het initiatief vanuit ons werd dan ook gewaardeerd en er was vooral veel begrip voor de reden waarom we dit deden. Het feit dat het eigenlijk niet alleen om voetbal gaat, maar ook om een schoon plein. Mede door deze themaweken zullen wij proberen om elke keer weer een ander aspect te benadrukken dat van belang is voor de samenleving.

Klik op de afbeelding hieronder voor de activatievideo waarin de doelgroep werd getriggerd om actie te ondernemen:

Gerelateerd nieuws

di 29 december 2020

Tarik (14) helpt Excelsior4All in de wijk

Medewerkers en stagiairs van Excelsior4All zijn vrijwel dagelijks op verschillende plekken in Rotterdam actief om kinderen…

Lees meer

Contact